Blog

Duchowe repery

Jakiś czas temu nasz syn, studiujący na wydziale budownictwa, opowiadał nam o swoich ćwiczeniach w terenie, podczas których posługiwał się łatą i niwelatorem. Odkrył wtedy z innymi studentami z roku, że całe miasto pokryte jest reperami – punktami o znanych rzędnych, na których opiera się cała geodezyjna osnowa. Takie stałe punkty miernicze są prawnie chronione, a ich uszkodzenie grozi określoną karą. Każda nowa budowa rozpoczyna się zaś od znalezienia najbliższego takiego stałego punktu.

Mój typ wyobraźni refleksyjnej  od razu wpadł na skojarzenia w dziedzinie duchowej.

Czy i my w życiu nie potrzebujemy stałych punktów, wartości, na których opiera się nasz światopogląd, nasza życiowa filozofia, czy dla ludzi wierzących – ich wiara? Bez takich współrzędnych życie można spędzić na ciągłym szukaniu, mierzeniu, notowaniu i porównywaniu wyników.

Można jednak korzystać z tego, co zostało przed laty określone przez Stwórcę i dane nam ludziom w postaci stałych drogowskazów, jako niezachwiana duchowa współrzędna, niezależna od czasu, kultury i miejsca. Czy wiesz, że Słowo Boże, zawarte w Biblii, tworzy wspaniałą duchową osnowę, na której możesz budować swoje życie?

Czy znasz duchowe „repery”, o których mówi Biblia?

Po pierwsze: Bóg jest miłością, a swoją miłość do mnie i do Ciebie udowodnił posyłając z nieba swojego Syna Jezusa na ziemię, by zbawić nas ludzi i dać nam życie wieczne zaczynające się już  tu na ziemi. Ew. Jana 3,16

Po drugie: Potrzebujesz Jezusa, ponieważ sama nie jesteś w stanie uwolnić się od grzechu, poczucia winy, wyrzutów sumienia, strachu o przyszłość. Współczesna psychologia może Cię zapewniać,  że nie musisz czuć się winna i wytłumaczy Ci, dlaczego się boisz, ale nie uwolni Cię od ciężaru chybionych decyzji, ani nie da Ci spokoju, gdy łka Twoja dusza.  1 List Jana 1,8-9

Po trzecie: Przez wiarę w Jezusa stajesz się dzieckiem Bożym połączonym z Nim przez  Ducha Świętego. Ew. Jana 1, 12-13

Po czwarte: Pan Bóg nigdy cię nie opuści, gdy należysz do Niego, związana z Nim decyzją swojej wolnej woli. Będzie z tobą także w bólu, chorobie czy śmierci. Psalm 9,10-11, Psalm 23,4

Po piąte: Pan Bóg umieszcza cię w Kościele, byś mogła duchowo wzrastać, korzystając z obdarowania innych dzieci Bożych oraz dzielić się z nimi darami, które sama otrzymałaś od swojego Stwórcy. Efezjan 2,19-22

Tych duchowych reperów jest w Biblii dużo więcej. Kiedy zaczniesz czytać Słowo Boże, odkryjesz, że to spójna, misternie utkana duchowa osnowa, stabilna do budowy, mimo wielu zagrożeń z zewnątrz.

Nie trać więc czasu na ciągłe szukanie, czegoś,  co masz tak blisko. Weź do ręki Biblię i odszukaj w niej Słowa Życia. „Blisko Ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy słowo wiary, które głosimy” Rzymian 10,8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *