Blog

Czekając na CUD

W Wielką Noc Jezus przyjdzie powtórnie na świat w takim samym miejscu, w jakim przyszedł po raz pierwszy – w grocie. Ale zanim to nastąpi, rozpaczliwie ciągną się długie godziny żałoby i nadziei na Cud.

Po jednej stronie grobu – ludzie. Ogromnie smutni. Przerażeni i z milionem wątpliwości. Niektórzy szydzący, inni niedowierzający w Niego i to, co stało się wczoraj. Brak nadziei na jutro. W myślach – lament i żal.

Co teraz? Kim byłeś? Jezu nasz, Jezu nasz, czemuś nas opuścił?

Po drugiej stronie grobu – On. Ostatecznie zwyciężający śmierć. Walczący ze złem i wyzwalający nas z niewoli grzechu – na wieki.

Tak działa Bóg. Kiedy po ludzku jest płacz i zgrzytanie zębów; kiedy wydaje się, że gorzej już być nie może, kiedy tracimy całą nadzieję w sens przeszłości i lepsze jutro

On przychodzi

i czyni

Z-MARTWYCH-WSTANIE.

Bardziej personalnie? Proszę bardzo. Właśnie wtedy, kiedy myślę, że Bóg jest bierny i nie ma Go przy mnie; kiedy sypie mi się świat i nie wiem, co dalej; kiedy zdradziłam i uciekam z obawy, że nie jestem godna – On czyni dla mnie NAJWIĘKSZY CUD EVER!

Jezus nie zna takiego bagna, którego nie mógłby oczyścić. Takiej ciemności, której nie mógłby rozjaśnić. Takiego dna, z którego nie mógłby nas wydobyć.

W te święta życzę Wam i sobie, byśmy nie zatrzymywali się na Wielkiej Sobocie, ale każdego dnia żyli z niegasnącą nadzieją na Boże cuda w naszym życiu. Czekajmy na te cuda. Czekajmy na zmartwychwstanie.

Ps 40, 2-6

Złożyłem w Panu całą nadzieję;
On schylił się nade mną
i wysłuchał mego wołania.
Wydobył mnie z dołu zagłady
i z kałuży błota,
a stopy moje postawił na skale
i umocnił moje kroki.
I włożył w moje usta śpiew nowy,
pieśń dla naszego Boga.
Wielu zobaczy i przejmie ich trwoga,
i położą swą ufność w Panu.
Szczęśliwy mąż, który złożył
swą nadzieję w Panu,
a nie idzie za pyszałkami
i za zwolennikami kłamstwa.
Wiele Ty uczyniłeś
swych cudów, Panie, Boże mój,
a w zamiarach Twoich wobec nas
nikt Ci nie dorówna.
I gdybym chciał je wyrazić i opowiedzieć,
będzie ich więcej niżby można zliczyć.

Jeśli masz wrażenie, że pod tobą trzęsie się ziemia… spodziewaj się CUDU. Góry nie ustępują niezauważone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *