• Blog

    Życie jest …

    Uwaga! Uwaga! Ważne ogłoszenie! Życie jest ciężkie. Życie potrafi wyprowadzić z równowagi nawet flegmatyka melancholika. Życie potrafi dokopać. Życie potrafi rozczarować. Życie potrafi zaskoczyć. Życie potrafi boleć. Pewnie zgodziłby się ze mną Jan Chrzciciel, kiedy siedział w więzieniu za krytykowanie moralności władzy (Ew. Marka 6:17-20). Mąż Boży, kuzyn Jezusa, wybrany przez Boga już od poczęcia, przeznaczony do szczególnego zadania głoszenia ludziom upamiętania, wierny Panu Bogu cały czas. Nie wiemy, ile siedział w tej celi i czekał, zanim w końcu postanowił wysłać swoich uczniów do Jezusa z jednym, nieśmiałym pytaniem: „Czy ty jesteś tym, który ma przyjść?” (Ew. Mateusza 11:1-6). O, na pewno coś na ten temat miałby do powiedzenia Gedeon!…