• Blog

    Duchowe repery

    Jakiś czas temu nasz syn, studiujący na wydziale budownictwa, opowiadał nam o swoich ćwiczeniach w terenie, podczas których posługiwał się łatą i niwelatorem. Odkrył wtedy z innymi studentami z roku, że całe miasto pokryte jest reperami – punktami o znanych rzędnych, na których opiera się cała geodezyjna osnowa. Takie stałe punkty miernicze są prawnie chronione, a ich uszkodzenie grozi określoną karą. Każda nowa budowa rozpoczyna się zaś od znalezienia najbliższego takiego stałego punktu. Mój typ wyobraźni refleksyjnej  od razu wpadł na skojarzenia w dziedzinie duchowej. Czy i my w życiu nie potrzebujemy stałych punktów, wartości, na których opiera się nasz światopogląd, nasza życiowa filozofia, czy dla ludzi wierzących – ich…